Termeni şi Condiţii

Termenii Generali de Colaborare pentru membrii Pingoo
Versiunea: Iunie 2014

Preambul
InterNET SRL cu sediul în Piața Lahovari nr.5A, et.4, ap.10, sector 1 București, RO-010464, CUI RO-3738763, Nr. Înreg. Reg. Comerțului J40/9157/1993, operează, sub brand-ul “Pingoo”, o comunitate națională de cumpărători care oferă posibilitatea participanților (numiți în cele ce urmează ”Membri” sau „Membri Pingoo”) ca prin achiziționarea de mărfuri și servicii de la partenerii comerciali (numiți în cele ce urmează „Parteneri comerciali“) să primească avantaje prin Pingoo (numit în cele ce urmează „program de fidelizare Pingoo“). Raportul contractual este stabilit exclusiv intre membru sistemului de fidelizare și InterNET SRL (numit în ceea ce urmează „InterNET“).

1. Obiectul contractului

1.1. Conform Termenilor Generali de Colaborare, membrul este îndreptățit să participe la programul de fidelizare Pingoo și astfel să primească avantajele legate de acesta (numite în cele ce urmează „Avantaje de membru“). Membrul poate recomanda altor persoane programul de fidelizare Pingoo (numit în cele ce urmează „Persoana care recomandă“). Membrul nu are obligația de a recomanda mai departe și nu are absolut nici o obligație de succes față de InterNET.
1.2. Produsele și serviciile achiziționate de client la partenerii comerciali (denumite în continuare „cumpărături”) se înregistrează în programul de fidelizare Pingoo. În principal, pentru a utiliza avantajele progrmaului de fidelizare Pingoo, membrilor le stau la dispoziție magazinele online ale partenerilor comerciali.

2. Bazele contractuale

2.1. Prin acceptarea de către InterNET a înregistrării, solicitantul devine membru Pingoo. Acesta are dreptul de a participa la programul de fidelizare Pingoo. În cadrul programului de fidelizare Pingoo vor fi luate în considerare numai cumpărăturile membrilor înregistrați.
2.2. Pentru încheierea contractului dintre InterNET și membru este utilizat și valabil formularul de înregistrare online, care stabilește clauzele contractului reprezentate de acești Termeni Generali de Colaborare.
2.3. Membrul declară față de InterNET că datele sale sunt corecte și exclude InterNET de orice răspundere și despăgubire în cazul datelor incorecte sau incomplete.
2.4. Necomunicarea sau comunicarea incompletă privind schimbarea datelor (nume, adresă E-mail, date de cont bancar, etc.) exonerează InterNET de orice răspundere .
2.5. Pentru orice persoană fizică sau juridică este permisă o singură înregistrare. Dacă se fac înregistrări multiple pentru a obține avantaje de membru neautorizate, InterNET este indreptățit să rezilieze contractului din motiv important.

3. Raportul legal

3.1. Între InterNET și membru nu se naște și nu există o relație de muncă, de angajare, sau de altă natură asemănătoare (în mod deosebit nu se naște o asociere). Participarea la programul de fidelizare Pingoo, respectiv recomandarea către alți membri se face numai în cadru de responsabilitate individuală, independentă, iar din punct de vedere legal activitatea membrului este independentă față de InterNET.
3.2. Membrul are numai dreptul la avantajele de membru din programul de fidelizare Pingoo. Orice compensație pecuniară suplimentară, de orice natură este exclusă. Membrul nu are dreptul la cheltuieli de decontare indiferent care ar fi acestea.
3.3. Membrul nu este îndreptățit să reprezinte InterNET, în mod deosebit la predarea sau preluarea declarațiilor si formularelor în cadrul programului de fidelizare și/sau la recomandarea sau reclama pentru membrii noi. Membrul nu este îndreptățit să preia bani în numerar în numele și pe seama InterNET.
3.4. Membrul nu este îndreptățit fără o aprobare prealabilă de la InterNET să folosească:

  • sigla, extrase scrise, citate utilizate de InterNET sau de partenerii săi comerciali.
  • să creeze cărți de vizită, prezentări, filme, date audio, screenshots, conținuturi web, conținuturi media, flyer, prospecte, siteuri web, suporturi reclame, broșuri poștale, mailuri, homepages, ori ceva asemănător despre InterNET sau programul de fidelizare Pingoo în formă scrisă sau digitală, sau în orice alt fel, sau sa le face publice (de ex. le pune la dispoziţie pe pagini web cum ar fi Youtube sau Facebook);
  • să efectueze reuniuni publice, cum ar fi sesiuni de informare, evenimente, workshops, seminare, etc. despre InterNET sau programul de fidelizare Pingoo;
  • să negocieze cu comercianți care oferă mărfuri sau servicii către clienți finali în scopul cooptării lor ca parteneri comerciali, indiferent de activitatea desfășurată, bunurile livrate, serviciile prestate ori forma de organizare.

4. Programul de fidelizare Pingoo

4.1. Prin cumpărături la partenerii comerciali membrul dobândește avantaje în conformitate cu prezenții Termeni Generali de Colaborare din programul de fidelizare Pingoo și anume avantajul Cashback și bonusul Pingoo. Avantajele de membru sunt descrise detaliat la paragraful 6.
4.2. InterNET încheie acorduri comerciale cu partenerii comerciali prin care promovează ofertele și serviciile acestora pe pagina de internet https://www.pingoo.ro. Pentru fiecare produs/serviciu cumpărat de un membru Pingoo de la partenerul comercial, InterNET primește de la partenerul comercial un comision. Acest comision este transformat în avantaje ale programului de fidelizare pentru membrii Pingoo. Membrii Pingoo care cumpără ofertele și serviciilor partenerilor prin intermediul paginii de internet https://www.pingoo.ro beneficiază de avantajul Cashback și bonusul Pingoo. InterNET depune toate diligențele necesare să obțină cele mai bune condiții și să extindă mereu rețeaua națională de parteneri comerciali. Partenerii comerciali actuali și avantajele de membru aferente se găsesc în domeniul online pe https://www.pingoo.ro.
4.3. Pentru a garanta înregistrarea centralizată în programul de fidelizare Pingoo a cumpărăturilor efectuate de membru la partenerii comerciali, membrul trebuie să utilizeze pagina de internet https://www.pingoo.ro. Pe acest site membrul întâi trebuie să se logheze cu datele de acces Pingoo. După aceea, membrul accesează direct link-ul partenerului și este direcționat către pagina de internet a acestuia, unde poate efectua o comanda. Datele de cumpărare înregistrate de către partenerii comerciali prin interfața online sau Cookies și webtracking vor fi transmise către InterNET pentru a calcula avantajele de membru rezultate din aceasta.

5. Servicii afectate

5.1. Drepturile și obligațiile referitoare la produsele/serviciile achiziționate prin interemediul InterNET în condițiile art.4.3. se nasc exclusiv între membru și respectivul comerciant de unde membru și-a efectuat cumpărăturile. Astfel InterNET nu acordă nici o garanție și nu își asumă nicio răspundere pentru îndeplinirea obligațiilor partenerilor comerciali cu privire la produsele sau serviciile oferite de către aceștia.

6. Avantaje de membru din programul de fidelizare Pingoo

6.1. Cumpărăturile care au fost înregistrate în programul de fidelizare Pingoo oferă posibilitatea membrului să se bucure de avantajele de membru. Avantajele de membru se calculează în funcție de termenii și condițiile convenite prin contractul încheiat între InterNET și fiecare partener comercial. Procentajul avantajului de membru variază în funcţie de fiecare partener comercial. Avantajele de membru constau în Cashback (paragraf 6.2.) și în bonus Pingoo (paragraf 6.3.).
6.2. Cashback: pentru cumpărături care au fost înregistrate în programul de fidelizare Pingoo, membrul primește până la 15% Cashback. Este specificat în https://www.pingoo.ro (în dreptul fiecărui partener) procentul pentru Cashback. Plățile cu cashback se fac conform paragrafului 6.4.
6.3. Bonus Pingoo: pentru cumpărăturile noilor membri direct recomandați de către un membru Pingoo care au fost înregistrați în programul de fidelizare Pingoo, membrul respectiv primește până la 8% din suma totală a cumpărăturilor, ca bonus Pingoo. Este specificat în https://www.pingoo.ro (în dreptul fiecărui partener) procentul pentru bonusul Pingoo. Plățile bonusului Pingoo se fac conform paragrafului 6.4.
6.4. Avantajele de membru din cumpărăturile efectuate care au fost calculate în conformitate cu comisioanele oferite de către partenerii comerciali vor fi transferate membrului. Pentru membrii persoane fizice, procentul de cashback se aplică la valoarea fără TVA a bunului cumpărat de la partener. Pentru membrii persoane juridice, aceștia vor emite o factură către InterNET unde, la valoarea comisioanelor calculate precum la persoanele fizice, se va adăuga si TVA. InterNET stabilește cu partenerii comerciali ca aceștia să transmită avantajele în decursul a cel mult două luni de la efectuarea cumpărăturii. Avantajele de membru vor fi plătite membrului numai după transferul acestora de la partenerii comerciali către InterNET. Dreptul membrului pentru transferul de Cashback și bonus Pingoo rezultă de la o sumă minimă conform paragrafului 15.3. Aceste transferuri se realizează cu o frecvență lunară. Membrul este informat printr-un e-mail despre valoarea sumei virate.
6.5. InterNET depune toate diligențele necesare pentru stabilirea de avantaje de membru pe termen lung prin negocierea de condiții avantajoase cu partenerii comerciali, încercând permanent să mențină și chiar să dezvolte aceste parteneriate. InterNET are dreptul să modifice avantajele de membru acordate pentru cumpărăturile efectuate la un anumit partener comercial.

7. Biroul Online & Sevicii

7.1. InterNET pune la dispoziția fiecărui membru un birou online gratuit pe https://www.pingoo.ro (spațiul de logare), unde pe baza numelui de utilizator și a parolei poate fi găsită o imagine de ansamblu asupra cumpărăturilor efectuate de el, de membrii recomadați, precum și informații despre avantajele de membru din programul de fidelizare Pingoo. Pentru orice non-disponibilitate a paginii web Pingoo și al domeniului de logare de pe https://www.pingoo.ro, InterNET răspunde numai conform paragrafului 10.
7.2. Datele de acces pentru folosirea biroului online (nume de utilizator, parolă) vor fi păstrate de membru în condiţii de siguranţă şi strict confidenţiale. Datele de acces în nici o situatie nu trebuie să fie puse la dispoziţia părţilor terţe. InterNET este exonerată de orice raspundere în cazul în care un membru încalcă această obligație. Setările personale pot fi în orice moment modificate de către membru pe https://www.pingoo.ro (spațiul de logare).
7.3. Membrul se obligă să anunțe imediat InterNET despre orice folosire abuzivă a datelor sale de acces. InterNET va restricționa de îndată accesul la biroul online și va trimite membrului noile date de acces modificate, prin SMS, E-Mail sau prin poștă. Pentru pagubele cauzate membrului prin folosirea abuzivă, InterNET răspunde numai in conditiile prevazute de paragraful 10.

8. Protecția datelor

8.1. Atât cât este necesar pentru punerea în aplicare a programului de fidelizare Pingoo, deci pentru calcularea avantajelor de membru, InterNET preia, memorează și prelucrează în calitate de entitate responsabilă de protecție legală a datelor, date personale ale membrilor.
InterNET pune la dispoziție date despre volumul de cumpărături ale persoanei care recomandă în cadrul calculării bonusului Pingoo. În momentul când membrul își dă acordul, InterNET folosește datele membrului și pentru informații personalizate despre oferte și produse de la partenerii comerciali InterNET.
8.2. Toate cererile în legătură cu informarea, modificarea, precum și ștergerea datelor se pot adresa, exclusiv în scris direct la InterNET. InterNET își rezervă dreptul în cadru legal de a respinge prelucrarea cererilor, în situația în care acestea sunt abuzive din punct de vedere legal, care se repetă neadecvat, care se fac în mod sistematic sau care pun în pericol protecția datelor altor membri.
8.3. Alte informatii relevante privind protectia datelor cu caracter personal atunci când utilizaţi site-ul Pingoo pot fi găsite în datele de confidenţialitate ale acestora pe https://www.pingoo.ro
8.4. InterNET utilizează tehnologii internaţionale avansate de securitate, pentru a proteja datele membrilor împotriva accesului neautorizat. Pentru securitatea datelor transmise prin intermediul internetului InterNET răspunde numai conform paragrafului 10.

9. Consimțământul privind legea protecției datelor

Membrul își exprimă expres acordul ca InterNET să înscrie în baza de date pesonale informații despre comportamentul de cumpărare al membrului (interese și preferințe etc.) în cadrul participării la programul de fidelizare Pingoo și aceste informații le folosește pentru definirea informației personalizate transmise membrului spre promovarea programului de fidelizare Pingoo și a ofertelor partenerilor comerciali. Acest consimțământ este oricând revocabil printr-o notificare scrisă adresată catre InterNET.
Pe lângă aceasta, membrul se declară de acord că volumul cumpărăturilor sale în cadrul programului de fidelizare (de ex. bonus Pingoo) îl va face cunoscut părților terțe (de ex. persoanei care i-a făcut recomandarea).
Când aceasta nu se dorește, membrul poate revoca consimțământul său pentru viitor, in scris sau prin E-Mail la office@pingoo.ro

10. Răspunderea

10.1. în afară de răspunderea pentru daunele cauzate în mod intenţionat, sau din gravă neglijenţă, respectiv dacă dauna a fost cauzată din motive care pot fi imputate InterNET, producându-se daune în viaţa Clientului fidel, care se referă la starea fizică sau de sănătate, InterNET nu răspunde la oricare alte daune şi exclude orice alte responsabilităţi privitoare la pretenţii de despăgubire, prezentate de Clientul fidel.
10.2. Orice alte pretenții de despăgubire sunt excluse, mai puțin paragraful următor 10.5. Aceasta este valabil în mod special cât InterNET nu este afectat de vină, de ex. la • întreruperea disponibilității accesului membrului la internet, • alte greșeli tehnice și electronice (i) în timpul comunicării unor date prin internet, precum (ii) și la folosirea portalului Pingoo de internet, atât timp cât aceste greșeli nu stau în domeniul de responsabilitate al InterNET. • indisponibilitatea rețelelor de telecomunicație sau terminalele și • funcționarea defectuasă a aparatelor mobile ale membrilor. Contractul de cumpărare al mărfurilor sau contractul serviciilor se face numai între membru și partenerul comercial respectiv.
10.3. Este în răspunderea site-ului partenerului comercial de a informa InterNET asupra cumpărăturilor efectuate de membri Pingoo pe site-ul acestora. în cazul în care această informare nu se realizează, InterNET nu este responsabil de neînregistrarea avantajelor de membru aferente cumpărăturilor în cauză. InterNET se obligă să mențină într-o stare complet funcțională site-ul Pingoo.
10.4. Pentru situatiile in care raspunderea InterNET este limitată sau exclusă, aceastea se aplică și sunt valabile și pentru răspunderea personală a angajaților, responsabililor legali și agenților InterNET.
10.5. Limitarea răspunderii precum și excluderea răspunderii conform prezentului paragraf 10. nu elimină clauzele de răspundere stabilite cu caracter obligatoriu în legislația în vigoare.

11. Costuri

11.1. înregistrarea la programul de fidelizare Pingoo este gratuită pentru membru.

12. încheierea relației contractuale de către membru

12.1. Membrul are dreptul de a rezilia contractul cu InterNET în orice moment prin cerere scrisă. Membrul nu este obligat mai departe în cadrul relației contractuale să efectueze cumpărături, să recomande membri sau să facă alte activități.
12.2. La rezilierea relației contractuale, membrul are dreptul numai la acele avantaje de membru din programul de fidelizare care existau în momentul rezilierii contractului, de aceea dacă cumpărătura s-a efectuat deja înainte de momentul rezilierii contractului are drept la Cashback sau bonus Pingoo.

13. încetarea relației contractuale de către InterNET

13.1. Relația contractuală poate fi reziliată unilateral de către InterNET chiar și fără motiv și fără a fi necesară o justificare de orice fel, cu un preaviz acordat membrului de 2 săptămâni. În situația în care rezilierea relației contractuale de către InterNET are loc dintr-un motiv important, aceasta operează cu efect imediat fără preaviz și fără altă formalitate prealabilă. Ca motive importante, a căror apreciere aparține exclusiv InterNET, sunt considerate daune substanțiale ale intereselor economice sau ale reputației InterNET sau al unui partener comercial și în mod deosebit încălcarea obligațiilor contractuale importante. În cazul încălcării de către membru de obligatii contractuale importante, InterNET poate solicita membrului respectiv îndeplinirea acestora într-un termen rezonabil, printr-o notificare scrisă. La obligațiile contractuale importante se încadrează obligațiile membrului, conform paragrafului 3.3 și 3.4.
13.2. Membrul este de acord cu dreptul InterNET de reziliere unilaterală a relației contractuale și se obligă să respecte această decizie și să se abțină de la exercitarea oricaror acțiuni judiciare ori extrajudiciare îndreptate împotriva sau în legatură cu rezilierea.
13.3. InterNET îşi rezervă dreptul la propria discreție cu privire la soluționarea unor cazuri grave și cu totul excepționale (de exemplu deces) de a anula contractul.

14. Prevederi generale

14.1. În caz particular, acordurile individuale cu InterNET primează întotdeauna față de TGC. Pentru conţinutul acestor acorduri este necesar un contract scris, respectiv o confirmare scrisă de InterNET. Acordurile verbale nu se iau în considerare. InterNET este deasemenea îndreptățit să transmită membrului chiar prin Email situațiile contractuale și pentru punerea în aplicare a informațiilor solicitate, cu condiția ca membrul să nu aibă obiecții.
14.2. Modificările scrise și comunicate aduse acestui TGC precum şi orice alte acorduri contractuale între membru și InterNET sunt considerate acceptate de către membru, dacă membrul nu se opune acceptării lor în termen de 14 zile de la primirea avizului de schimbare comunicat electronic in spatiul de logare. Modificările aduse în TGC vor fi considerate ca fiind acceptate de către membru, atunci când acest indiciu a fost de fapt atribuit.
14.3. Dacă anumite condiții din baza contractuală fie total sau parțial ies din vigoare, respectiv nu se pot implementa, aceasta nu afectează restul condițiilor.

15. Alte dispoziţii

15.1. Locația stabilită pentru toate serviciile contractuale este sediul InterNET. Instanțele judecătorești competente să soluționeze orice problemă legală din acest contract sunt exclusiv instanțele judecătorești din România.
15.2. înregistrarea și participarea la programul de fidelizare Pingoo sunt posibile începând cu împlinirea vârstei de 18 ani.
15.3. Dreptul la transferul bancar lunar rezultă începând cu suma minimă de 100 lei.
15.4. Membrul se obligă să suporte toate cheltuielile, taxele, impozitele etc., care prin primirea avantajelor de membru îi revin membrului.

  • Pingoo Cashback pentru tine

    Cumpara de la partenerii nostri prin platforma Pingoo Cashback si ai parte de mega beneficii – iti returnam bani cash inapoi din fiecare cumparatura! Avem zeci de categorii si peste 100 de parteneri de la care poti cumpara orice ai nevoie. Vrei mai mult? Recomanda Pingoo Cashback la cat mai multa lume, rude, prieteni, iar noi te rasplatim cu bani cash din toate cumparaturile lor! Wow! Ramai atunci pe Pingoo Cashback si incepe cumparaturile!
    Blog Nozza 2 Pingoo Cashback
Avantajele Pingoo